Copyright © 2020 D-RON Singapore Pte Ltd (CRN: 200407060D). All Rights Reserved.

ดี-รอนสิงคโปร์ เริ่มต้นจากบริษัทที่ให้บริการโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของบริษัท  นับตั้งแต่นั้นมา เราเพิ่มหลากหลายโซลูชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ลูกค้าของเรา

ก่อตั้งในปี 2004, ดีรอนสิงคโปร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจและการวางระบบกล้องวงจรปิด เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น กล้องวงจรปิด IP การวางระบบเครือข่าย การเก็บข้อมูล และ ซอฟต์แวร์การจัดการวิดีโอ

วันนี้ลูกค้าหลักของ D-Ron คือกลุ่มบริษัทขนาดกลาง, บรรษัทข้ามชาติ, หน่วยงานราชการต่างๆ.

ความมุ่งมั่นและความรู้ความสามารถของเราได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากกลุ่มลูกค้าและคู่ขายมากมาย เราเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าสิงค์โปร์ รวมถึงหน่วยงานราชการ บรรษัทข้ามชาติ และบรษัทขนาดใหญ่

ก่อตั้งที่สิงค์โปร์ และขยายกิจการไปทั่วภูมิภาคอาเซียน. นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ของเราในสิงคโปร์, เรามีสำนักงานที่ประเทศไทย, ไต้หวัน จีน และ มาเลเซีย อีกด้วย

เรามั่นใจว่ารากฐานที่มั่นคงเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต ธุรกิจที่ต้องพึ่งพา และดำเนินงานด้วย IT ,รากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจควรคำนึงถึง

พันธกิจของเรา

ความสำเร็จของ D-RON เกิดจากความประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานาน, นวัตกรรมและความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า. เราเชี่ยวชาญในการประสานงานกับลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และพนักงานในองค์กร ในการเสริมสร้างความมั่งคงขององค์กร และช่วยให้องค์กรบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้อย่างเยี่ยมยอด

วิสัยทัศน์

การเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของเรา โดยมุ่งหวังที่จะเติบโตเป็นบริษัทระดับโลก

เส้นทางของเรา

2004

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NOW

พบกับทีมผู้บริหาร

Ronnie Hun

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ivan Tan

DIRECTOR

SALES & MARKETING

SINGAPORE

Jonathan Kiat

REGIONAL SALES DIRECTOR

Paul Lu

SALES DIRECTOR

TAIWAN

Danny Leow

SALES DIRECTOR

MALAYSIA

Raymond Tan

HR MANAGER

Wily Ng

FINANCE MANAGER

Zhu Bowen

OPERATIONS MANAGER

Felix Lim

DIRECTOR

PRODUCT & MARKETING

Benson Goh

TECHNICAL MANAGER

โซลูชั่นของเรา